TYPOVÉ PROJEKTY

 

NOVINKY

EKIS NYMBURK

Nově jsme se stali poradenským a informačním střediskem EKIS. Poskytujeme bezplatné poradenství v oblasti zavádění energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. Podrobněji zde.

NOVINKY PRO JARO 2022

Již brzy pro Vás připravíme několik nových typových projektů.

NOVÁ LOKALITA S NAŠIMI TYPOVÝMI DOMY

Již brzy začne růst další lokalita, kde si investor zvolil naše typové domy - tentokrát oblíbený Fík I. Podívejte se zde.

DŘÍVĚJŠÍ NOVINKY

Připravili jsme pro Vás nové typové rodinné domy - Lapina I, Lapina II a Lapina III. Prohlédněte si je v našem katalogu.

 

 

Nezávazná kalkulace

 

Dále nabízíme

 

Veškeré rodinné domy, rodinné dvojdomy a garáže uvedené v oddíle typové projekty jsou navrženy z tradičních materiálů a prověřených technologií - vždy se jedná o zděné stavby. 

Katalog typových projektů

(po výběru z níže nabízených kategorií se zobrazí nabídka typových projektů, kompletní nabídku naleznete pod volbou energeticky úsporné nebo nízkoenergetické):

Energeticky úsporné domy Nízkoenergetické domy Pasivní domy
Malé domy Střední domy Velké domy
Bungalovy Patrové domy Dvojdomy, řadové domy, garáže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručně lze říci, že vnější stěny tvoří cihelné děrované termobloky, vnitřní příčky jsou rovněž cihelné. Stropy jsou montované keramobetonové nebo u vybraných projektů dřevěné trámové, krov je dřevěný vaznicový, střechu tvoří skládaná krytina (pálené drážkové tašky), okna mohou být plastová nebo dřevěná.

Z hlediska energetického standardu je možné u některých typových rodinných domů volit až ze tří různých kategorií projektů.

Základní jsou kategorie energeticky úsporných a nízkoegetických rodinných domů. Další kategorie – pasivní rodinné domy –  je dostupná u vybraných typových rodinných domů. 

Pokud jde o systém vytápění a přípravy teplé užitkové vody, je možné u typových projektů volit z nabízených variant v závislosti na volbě energetického standardu. U energeticky úsporných domů se volí ze dvou základních variant - plyn a elektřina. U nízkoenergetických domů je základní nabídka (plyn a elektřina) vytápění a přípravy teplé vody rozšířena o přípravu prostřednictvím tepelného čerpadla vzduch-voda. U pasivních domů je základní variantou systému vytápění v typovém projektu řízené větrání s rekuperací. Pro teplou vodu je dále vždy řešena možnost zapojení solárních panelů do systému přípravy teplé užitkové vody. Individuálně je možné se domluvit na doprojektování jin kombinace či varianty vytápění a přípravy telé vody, a to formou klientské změny v typovém projektu.

Samozřejmostí jsou konzultace s námi. V rámci konzultací Vám poradíme a pomůžeme s volbou typového domu, případně vyhodnotíme, zda Vámi vybraný typový dům vyhovuje z hlediska jeho situování na konkrétním pozemku. Nabízíme rovněž úpravy typových projektů formou klientských změn tak, aby dům splňoval všechny Vaše požadavky a představy. Pokud je třeba jakékoliv předjednání typového projektu na úřadě apod., nabízíme rovněž dodání studie pro předjednání. V případě budouvího objednání typového projektu se cena studie z ceny projektu odečítá. 

Ke všem našim typovým projektům je možné přiobjednat Průkaz energetické náročnosti budovy, který je nutnou součástí dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby. Nově nabízíme rovněž zpracování projektu osazení a přípojek inženýrských sítí. 

Standardní doba vyřízení objednávky typového rodinného domu je do 14ti dnů (u domů označených jako 'Novinka' a 'Připravujeme' je aktuální dodací lhůta k dispozici na dotaz; u domů s dohodnutou a oboustranně schválenou klientskou změnou je dodací lhůta dohodnutá individuálně; v případě přiobjednání osazení a přípojek v neveřejné části se může doba zpracování prodloužit) od připsání zálohy na účet zhotovitele.