ROZSAH PROJEKTU

Všechny námi vytvořené individuální projekty jsou zpracovány v rozsahu rozšířené úrovně pro stavební řízení - projekt obsahuje nejen výkresy nutné pro projednání se stavebním úřadem, ale navíc další výkresy a technické informace, které jsou nutné pro provedení stavby.

Jednoduše řečeno - projekt obsahuje veškeré potřebné informace k tomu, aby bylo možné okamžitě začít stavět.

Typové projekty na rozdíl od individuálních neobsahují osazení rodinného domu do terénu a přípojky inženýrských sítí, neboť tyto výkresy nelze vytvořit bez informací o konkrétním pozemku. Osazení i přípojky lze k typovému projektu doobjednat, bližší informace k doplňkovým službám, které nabízíme naleznete v sekci Dále nabízíme.

Veškeré rodinné domy, rodinné dvojdomy a garáže uvedené v oddíle typové projekty jsou navrženy z tradičních materiálů a prověřených technologií - vždy se jedná o zděné stavby. Stručně lze říci, že vnější stěny tvoří cihelné děrované termobloky, vnitřní příčky jsou rovněž cihelné. Stropy jsou montované keramobetonové nebo u vybraných projektů dřevěné trámové, krov je dřevěný vaznicový, střechu tvoří skládaná krytina (pálené drážkové tašky), okna mohou být plastová nebo dřevěná.

Z hlediska energetického standardu je možné u některých typových rodinných domů volit až ze tří kategorií projektů. Základní jsou kategorie energeticky úsporných a nízkoegetických rodinných domů. Další kategorie – pasivní rodinné domy –  je dostupná u vybraných typových rodinných domů. 

Pokud jde o systém vytápění a přípravy teplé užitkové vody, je možné u typových projektů volit z nabízených variant v závislosti na volbě energetického standardu. U energeticky úsporných domů se volí ze dvou základních variant - plyn a elektřina. U nízkoenergetických domů je základní nabídka (plyn a elektřina) vytápění a přípravy teplé vody rozšířena o variantu přípravy prostřednictvím tepelného čerpadla vzduch-voda. U pasivních domů je základní variantou systému vytápění v typovém projektu řízené větrání s rekuperací. Pro teplou vodu je dále vždy řešena možnost zapojení solárních panelů do systému přípravy teplé užitkové vody. Individuálně je možné se domluvit na doprojektování jin kombinace či varianty vytápění a přípravy telé vody, a to formou klientské změny v typovém projektu.

Samozřejmostí jsou konzultace s námi. V rámci konzultací Vám poradíme a pomůžeme s volbou typového domu, případně vyhodnotíme, zda Vámi vybraný typový dům vyhovuje z hlediska jeho situování na konkrétním pozemku. Nabízíme rovněž úpravy typových projektů formou klientských změn tak, aby dům splňoval všechny Vaše požadavky a představy. Pokud je třeba jakékoliv předjednání typového projektu na úřadě apod., nabízíme rovněž dodání studie pro předjednání. V případě budouvího objednání typového projektu se cena studie z ceny projektu odečítá. 

Ke všem našim typovým projektům je možné přiobjednat Průkaz energetické náročnosti budovy, který je nutnou součástí dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby. Nově nabízíme rovněž zpracování projektu osazení a přípojek inženýrských sítí.