DÁLE NABÍZÍME

Pro typové i pro individuální projekty nabízíme různé doplňkové služby. Mimo navrhování a projektování rodinných domů se věnujeme navrhování i větších staveb pro bydlení, staveb občanských i průmyslových. Rovněž pracujeme i na projektech rekonstrukcí různého rozsahu. V případě Vašeho zájmu o naše služby v jiné oblasti než jsou návrhy a projekty rodinných domů nás neváhejte kontaktovat. Nově jsme rovněž Energetickým konzultačním a informačním střediskem EKIS.

 

EKIS Nymburk – energetické konzultační a informační středisko

EKIS Nymburk je Energetické konzultační a informační středisko pro veřejnost, které slouží k podpoře zavádění energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. Naše EKIS poskytuje bezplatné poradenství v oblasti zavádění energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. Můžete nás navštívit v kanceláři, kontaktovat nás e-mailem nebo telefonicky. 

Osobně nás můžete navštívit v naší kanceláři na náměstí Přemyslovců 166/17 v Nymburce (podrobněji viz Kontakt), a to v pondělí a ve středu v době od 13:00 do 17:00. Neváhejte nás po osobní domluvě navštívit i v jiný čas. Nehodí-li se Vám osobní konzultace, můžete dotaz pro naši EKIS položit přímo zde

 

Konzultace

Samozřejmostí jsou konzultace s námi, a to již  na začátku Vašeho výběru typového domu, či rozhodnutí jít cestou individuálního projektu.

V rámci konzultací Vám poradíme a pomůžeme s volbou typového domu, případně vyhodnotíme, zda Vámi vybraný typový dům vyhovuje z hlediska jeho situování na konkrétním pozemku. Samozřejmostí jsou úpravy typových projektů formou klientských změn tak, aby dům splňoval všechny Vaše požadavky a představy.

Úvodní konzultace je samozřejmě zdarma, jsme Vám k dispozici osobně v našem ateliéru (po předchozí domluvě termínu schůzky), na mailech či telefonech (podrobněji viz Kontakt).

 

Klientské změny

Za velmi příznivé ceny nabízíme zapracování úprav do typových projektů. Pro předběžnou kalkulaci těchto úprav a změn můžete využít naši Nezávaznou kalkulaci

 

Studie pro předjednání

Naše typové rodinné domy si můžete objednat v podobě Studie pro předjednání, která slouží v případě potřeby pro předběžná jednání s úřady apod. V případě budoucího objednání projektu typového rodinného domu se cena studie pro předjednání odečítá z ceny typového projektu. Cena studie pro typový projekt je 1 500,- Kč, pro typový projekt s klientskou změnou se stanovuje individuálně. Standartní doba vyřízení objednávky studie pro předjednání je do 10ti dnů od připsání zálohy na účet zhotovitele.

Studii pro předjednání dodáváme v jednom vyhotovení, které obsahuje stručnou technickou zprávu, schématické půdorysy podlaží v měřítku 1: 100, pohledy, vizualizace, vzor situace pro osazení domu apod.

Upozorňujeme, že studie pro předjednání není určena k vyřízení ohlášení stavby nebo ke stavebnímu řízení!

 

Osazení a přípojky

K námi nabízeným typovým projektům je možné si dále objednat projekt osazení a přípojek inženýrských sítí (v neveřejné části), pro typový projekt v ceně 10.000,- Kč (v případě nestandardních požadavků bude cena stanovena individuálně). Pro individuální projekty je tato služba většinou v ceně projektu.

Potřebné podklady pro zpracování projektu osazení domu na pozemek:

Výše uvedený seznam je seznamem standardně potřebných podkladů. Může se ale stát, že se Vaší parcely budou týkat i některé další podklady a informace. Úplné informace s přesným seznamem např. všech dotčených správců sítí a výčet všech případných dalších nutných podkladů pro zpracování projektu osazení domu na pozemek Vám upřesní příslušný stavební úřad v místě plánované výstavby.

 

Kontrolní rozpočet a výkaz výměr

K typovému i individuálnímu projektu můžeme zpracovat kontrolní rozpočet a výkaz výměr. Pro typový projekt, typový projekt s klientskou změnou, pro individuální projekt je v ceně 15.000,- Kč.

 

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Ke všem našim typovým projektům je možné přiobjednat Průkaz energetické náročnosti budovy, který je nutnou součástí dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby. Cena Průkazu energetické náročnosti budovy typového projektu je 3.900,- Kč, pro projekt s klientskou změnou 4.400,- Kč. U individuálního projektu je zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy v ceně projektu.

Vlastníci či prodejci nemovitostí budou mít od roku 2013 povinnost zajistit Průkaz energetické náročnosti při prodeji či pronájmu. Nabízíme zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy i na Vaše rodinné domy, byty a další budovy. V případě zájmu o zpracování PENB nás neváhejte kontaktovat (podrobněji viz Kontakt). Podrobněji s Vámi domluvíme postup, individuálně stanovíme cenu.   

 

Průkazy energetické náročnosti budovy – shrnutí

Ceník (neuvedené nemovitosti individuálně dle dohody)