OBJEDNÁVKA

Výběr projektu
Typ domu: *
Varianta *
Energetický standard:
Provedení domu:
Vytápění domu a příprava teplé vody: *
Počet vícetisků nad standardní počet 5 paré: 
  (cena 1500,- Kč za paré navíc)
*
Základní cena projektu (pro 5 paré): 
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB):
  (cena 3900,- Kč)  
Osazení a přípojky:
  (cena 10000,- Kč)  
Kontrolní rozpočet a výkaz výměr:
  (cena 15 000,- Kč)  
Celková cena  (včetně vícetisků):
Mám zájem o kontakt a individuální doprojektování jiné kombinace či varianty vytápění a přípravy teplé vody (cena bude stanovena individuálně)


Standardní doba vyřízení objednávky je do 14ti dnů (u domů označených jako 'Novinka' a 'Připravujeme' je aktuální dodací lhůta k dispozici na dotaz; u domů s dohodnutou a oboustranně schválenou klientskou změnou je dodací lhůta dohodnutá individuálně; v případě přiobjednání osazení a přípojek v neveřejné části se může doba zpracování prodloužit) od připsání zálohy 5000,- Kč na účet zhotovitele. Všechny ceny jsou včetně DPH.
Objednatel:
Titul:
Jméno: * 
Příjmení: * 
Ulice, č.p.: * 
Obec: * 
PSČ: * 
Telefonní číslo:
Mobil:
E-mail: * 
Firma:
IČ:
DIČ:
Stavebník:
Titul:
Jméno: * 
Příjmení: * 
a
Titul:
Jméno:
Příjmení:
Místo stavby:
Adresa:
Katastrální území: * 
Parcelní číslo: * 
Stavební úřad: * 
Další sdělení zpracovateli projektu:
Povinné údaje označeny *